Kancelaria Notarialna Zuzanna Wojtaszek – Bałazińska, Kinga Bednarz

Katowice 40-101
ul. Chorzowska 108

Kancelarię Notarialną tworzą notariusz Zuzanna Wojtaszek – Bałazińska i notariusz Kinga Bednarz wraz z doświadczonym zespołem, który z zaangażowaniem oddaje się swojej pracy.

Usługi świadczone przez naszych notariuszy:

-Akty notarialne

-Akty poświadczenia dziedziczenia

-Poświadczenia

-Doręcza oświadczenia

-Spisuje protokoły

-Sporządza protesty weksli i czeków

-Przejmuje na przechowanie środki pieniężne, papiery wartościowe, dokumenty, dane na -informatycznym nośniku danych

-Sporządza wypisy, odpisy i wyciągi jak również projekty aktów, oświadczeń i innych dokumentów oraz inne czynności wynikające z przepisów

Przez kancelarię notarialną dokładane są wszelkie starania, aby świadczone usługi były wyznacznikiem profesjonalizmu. Celem kancelarii jest zaoferowanie Państwu skutecznych rozwiązań w oparciu o posiadaną wiedzę prawniczą i zdobyte doświadczenie.


Kancelaria Notarialna Zuzanna Wojtaszek – Bałazińska, Kinga Bednarz