Krzysztof Ścibich Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Bydgoszczy

Bydgoszcz 85-129
Poznańska 19 5A

Krzysztof Ścibich prowadzi w Bydgoszczy kancelarię komorniczą, wykonującą czynności w zakresie między innymi: egzekucji należności pieniężnych, zwłaszcza alimentacyjnych oraz egzekucji niepieniężnych jakimi są eksmisje, odbiór rzeczy lub osadzenie w areszcie. Poza wskazanymi wyłączeniami ustawowymi komornik może prowadzić sprawy na terenie całej Polski, co do spraw wszczętych do dnia 31 grudnia 2018 roku. To oznacza, że można wybrać usługi komornika w zależności od preferencji wierzyciela. Dokonywane przez komornika czynności mają na celu wykonanie orzeczenia sądu bądź zapisu w akcie notarialnym. Są to czynności terenowe, zmierzające do wykrycia majątku dłużnika, a następnie mające na celu zajęcie i sprzedaż drogą licytacji.