Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin- Prawobrzeże i Zachód Dorota Działowska

Szczecin 70-812
Pomorska 66

Kancelaria Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Szczecinie zapewnia egzekucję długów na rzecz osób prywatnych, firm oraz jednostek administracyjnych. Jednostkę prowadzi Komornik Sądowy Dorota Działowska. Siedziba kancelarii mieści się przy ul. Pomorskiej 66 w Szczecinie. Wnioski o odzyskiwanie wierzytelności petenci mogą składać w dni działania kancelarii (od poniedziałku do piątku). Skuteczna windykacja długów z tytułu alimentów, zaległych kredytów i pożyczek, umów cywilno-prawnych czy nieopłaconych faktur prowadzona przez komornika obejmuje ocenę majątku dłużnika, szczegółową wycenę ruchomości i nieruchomości oraz licytacje komornicze w Szczecinie. Każda licytacja jest poprzedzona obwieszczeniem, w którym znajdują się: informacje o licytowanych przedmiotach, wartość wyceny, cena wywoławcza i warunki przystąpienia do licytacji.


Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin- Prawobrzeże i Zachód Dorota Działowska