Pracownia Akustyczno-Środowiskowa EKO-POMIAR

Oborniki 64-600
Bogdanowo 11D 5

EKO - POMIAR to firma wykonująca profesjonalne analizy natężenia hałasu w określonym środowisku. Audyty akustyczne pozwalają skontrolować transmitowane dźwięki oraz dokładnie określić źródła ich pochodzenia. To pozwala w późniejszym czasie na eliminację nadmiernego hałasu bądź obniżenie jego natężenia do poziomu zgodnego z normami prawnymi. Działania firmy EKO - POMIAR pozwalają na zagwarantowanie optymalnego stanu akustycznego. Usługi pomiarowe obejmują: hałas turbin wiatrowych, hałas środowiskowy, hałas na stanowisku pracy bhp, hałas przemysłowy, hałas komunikacyjny, hałas kolejowy, hałas urbanistyczny, moc akustyczną oraz izolacyjność akustyczną przegród budowlanych.