Ecoclima - ochrona środowiska, audyty, pozwolenia, raporty

Dobczyn 05-205
Mazowiecka 57

Firma Ecoclima zajmuje się szeroko pojętym konsultingiem środowiskowym. Jedną ze specjalizacji firmy jest wydawanie operatów wodnoprawnych, czyli dokumentów składających się z części opisowej i graficznej, jakie umożliwiają przyznanie pozwolenia wodnoprawnego. Specjalistyczne zestawienie przygotowane jest przez pracowników firmy w oparciu o badania, pomiary i opracowania hydrologiczne. Precyzyjnie sporządzony dokument pozwala przedsiębiorstwu na działania w gospodarce wodno - ściekowej. Klient może później uzyskać niezbędne pozwolenia takie jak: pozwolenie na pobór wody, pozwolenie na wprowadzanie ścieków do wód, ziemi lub urządzeń kanalizacyjnych.