Piątek, 23.08.2019

Centrum Tenisowe Sobota

Rokietnica 62-090
Poznańska 43