Stoye Michał Ścibior

Suchy Las 62-002
Akacjowa 4A

W odróżnieniu od przejść klasycznych aktywne i inteligentne przejścia dla pieszych firmy Stoye posiadają zsynchronizowane ze sobą pulsujące światła poziome oraz pionowe, które zwiększają widoczność pieszego znajdującego się na drodze. Może być on widoczny nawet z odległości 800 m, co jest niemożliwe w przypadku przejść klasycznych. Wiele lat na rynku sektora drogowego pozwala nam wdrażać najnowsze rozwiązania technologiczne, w celu zapewnienia maksimum bezpieczeństwa pieszym. Usprawniamy również istniejące już przejścia przez instalację systemów wsparcia sygnalizacji lub listw ostrzegawczych na chodnikach. Prowadzimy nadzory inwestorskie w sektorze drogowym, na bieżąco zmagamy się z problemami, jakie ta branża niesie i szukamy mądrych rozwiązań.