Niedziela, 15.09.2019

EnviMap ochrona środowiska, ekspertyzy, opracowania i raporty środowiskowe

Poznań 60-649
Piątkowska 118 31

EnviMap wspiera swoich klientów na różnych etapach rozwoju inwestycji. Firma często zajmuje się przygotowaniem odpowiednich wniosków o zmianę pozwoleń zintegrowanych oraz wniosków o wydanie pozwolenia na wytwarzanie odpadów. Dodatkowo firma zajmuje się zarządzeniem zasobami wodnymi oraz projektowaniem programu małej retencji, do czego wykorzystywane są innowacyjne narzędzia GIS. EnviMap wykonuje również analizy przestrzenne oraz widoczności, które pozwalają na znalezienie odpowiedniej lokalizacji dla lotniska, elektrowni wiatrowej oraz domu jednorodzinnego.


EnviMap ochrona środowiska, ekspertyzy, opracowania i raporty środowiskowe