Kancelaria Radcy Prawnego Agnieszka Przeworek

Piła 64-920
al. Powstańców Wielkopolskich 162

Usługi kancelarii radcy prawnego Agnieszki Przeworek obejmują porady prawne, reprezentowanie Klientów przed sądami różnych instancji, pomoc w analizie materiałów dowodowych, sporządzanie pism, opinie prawne. Kancelaria radcy prawnego to zespół specjalizujący się w różnych dziedzinach prawa. Jedną ze specjalności są odszkodowania i zadośćuczynienia. Prawnik pomaga uzyskać należne odszkodowania za nieuzasadnione rozwiązanie umowy o pracę czy wypadek na terenie zakładu pracy. Może on podjąć się również negocjacji z pracodawcą w celu polubownego rozwiązania sprawy. W zakresie dziania znalazło się ponadto prawo rodzinne, cywilne, gospodarcze, transportowe.