Kancelaria Adwokacka Joanna Łukasińska

Gdańsk 80-254
Partyzantów 13c 6

Prawo karne to jedna z gałęzi prawa, jaka rozpatrywana jest w kancelarii adwokackiej Joanny Łukasińskiej. Sprawy z zakresu prawa karnego obejmują: obronę podejrzanych w postępowaniach przygotowawczych i oskarżonych w postępowaniach sądowych, obronę obwinionych w sprawach o wykroczenia, reprezentację pokrzywdzonych przestępstwem lub wykroczeniem zarówno na etapie postępowania przygotowawczego, jak i sądowego, obronę w postępowaniu wykonawczym i związanym z wykonywaniem prawomocnych orzeczeń, prowadzenie postępowań o odszkodowanie i zadośćuczynienie za niesłuszne skazanie, tymczasowe aresztowanie lub zatrzymanie, reprezentację oskarżycieli prywatnych.