Gabinet Psychoanalityczny - leczenie depresji,fobii, nerwicy, schizofrenii, stresu

Poznań 61-777
Woźna 9 3

Gabinet Psychoanalityczny psychoanalityka Tomasza Strugały to ośrodek działający na terenie Poznania. W miejscu tym można skorzystać między innymi z psychoterapii rodzinnej. Celem tej formy psychoterapii jest rozwiązanie problemów oraz konfliktów w rodzinie. Można również odnowić więzi pomiędzy poszczególnymi członkami rodziny i mieć pewność, że będą one bardziej trwałe. Rodzina pojmowana jest jako system, w związku z tym dba się jednakowo o każdego członka rodziny, by system jako całość mógł działać bezbłędnie. W cyklu spotkań rodzinnych mogą brać udział rodzice, dzieci oraz terapeuta. Terapia rodzinna pomaga rozwiązywać bieżące konflikty, a także traumy z przeszłości, które zakłócają poprawne funkcjonowanie systemu rodzinnego.