Idzdoprzodu.pl

Plewiska 62-064
ul. Tęczowa 26b/2

Jan Paweł Tomaszewski to ceniony trener motywacyjny. Swoją autorską ofertę szkoleń i warsztatów adresuje do przedsiębiorstw, organizacji pozarządowych i każdego, kto chce się rozwijać. Prowadzący dba o to, aby motywacja pracowników firm biorących udział w sesjach stała się silniejsza niż kiedykolwiek.

Idzdoprzodu.pl