Stowarzyszenie Inicjatywa Mobilności Pracy - IMP

Kraków 31-060
Plac Wolnica 13/10

Inicjatywa Mobilności Pracy to stowarzyszenie, którego członkowie współpracują ze sobą w celu maksymalizacji korzyści, jakie daje delegowanie pracowników. Są to głównie przedsiębiorcy i przedstawiciele świata akademickiego, którzy badają, jak wygląda pozycja pracownika delegowanego na rynku unijnym oraz jak powinno wyglądać jego zabezpieczenie od strony prawnej.