GdzieWyrzucicFiltrPL

Warszawa 00-001
Kokosowa

Odpowiedzialne przechowywanie i modyfikowanie śmieci jest obecnie jednym z największych wyzwań przed jakimi stoimy jako ludzkość. Odpowiedzialnie więc staramy się kupować oraz racjonalnie planujemy utylizować. Sam wybór kupna dzbanka oczyszczającego do wody kranowej to już wielki ruch proekologiczny- blokuje bowiem kupowanie wody w butelkach z syntetyku, a plastik to chyba największe niebezpieczeństwo dla środowiska, w tym oceanów. Podpowiadamy zatem, co zrobić ze starymi filtrami z dzbanków.