Zircone - Sklep z ozdobami na paznokcie: cyrkonie, diamenciki, kryształki

Węgorzewo 11-600
ul. Jasna 36G 36G

Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu. Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu. Sklep - sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.zirconenailartcrystals.pl. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez niezbędnej jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.