prawne-porady.com -Adwokat online

Szczecin 70-028
Zygmunta Chmielewskiego 22a

Doradztwo prawne w zakresie gospodarki odpadami, wystosowane przez prawników z portalu prawne-porady.com skierowane jest do jednostek samorządu terytorialnego i ich jednostek organizacyjnych, jak i też do podmiotów prywatnych prowadzących firmę powiązaną z gospodarką odpadami. Wsparcie obejmuje: gminy, związki komunalne, publiczne i prywatne jednostki organizacyjne, prowadzące działalność w dziedzinie gospodarowania odpadami. Dla użytkowników serwisu mogą zostać opracowane akty prawne na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Przedsiębiorcy mogą być też reprezentowani w postępowaniach o wydanie pozwoleń odpadowych oraz w postępowaniach o wydanie pozwolenia zintegrowanego.