Kancelaria Radcy Prawnego Jakub Wysocki

Poznań 60-644
Sokoła 6a 1

Z myślą o podmiotach biznesowych przygotowaliśmy szeroką ofertę usług prawnych z zakresu prawa cywilnego, gospodarczego oraz administracyjnego. Prawo cywilne (z łac. ius civile - prawo obywatelskie) reguluje stosunki cywilnoprawne pomiędzy osobami prawnymi (spółkami, stowarzyszeniami, bankami, fundacjami, spółdzielniami itp.) i osobami fizycznymi, na podstawie przepisów Kodeksu cywilnego. Głównym przedmiotem prawa cywilnego są stosunki majątkowe. Na rzecz przedsiębiorców Kancelaria przygotowuje analizy i opinie prawne, a także sporządza i opiniuje kontrakty handlowe w sektorze budowlanym oraz spożywczym.