Kancelaria Notarialna Krzysztof Kopczyński

Warszawa 00-105
Twarda 18

Podpisując akt notarialny daje swoim klientom pewność, że działa zgodnie z prawem i że umowa staje się ostateczna. Po przestudiowaniu każdej sprawy notariusz centrum wskaże, która z opcji jest najkorzystniejszą w świetle prawa, a także sporządzi akt urzędowy dostosowując się do woli stron. Doradztwo i zaangażowanie notariusza jest zalecane, gdy chcesz przeprowadzić transakcje kupna nieruchomości bądź napisać testament.