Informacje o firmie

 

ZARZĄD SPÓŁKI

Mariusz Konopka –prezes zarządu

email: [email protected] / 501 666 510

Wojciech Golubski - członek zarządu

email: [email protected] / 601 747 638

Ireneusz Donigiewicz- członek zarządu

Marta Szymańska-Ptak- członek zarządu

email: [email protected]/ 516 015 650

 

Horyzont TV Słubice Sp. z o.o.

ul. Sienkiewicza 1/8, 69-100 Słubice

NIP: 598 161 08 28
Konto: BZ WBK 60 1090 1115 0000 0001 3254 2606

Telefon: +48 516 015 650
Email: [email protected] 
Internet: www.slubice.tv
KRS: 0000 332 488 REGON: 080348726
Kapitał zakładowy: 30 000 PLN 

 

Organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie jest:

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji

Skwer Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9

01-015 Warszawa

Tel. 22 597 3000

www.krrit.gov.p