31 Sesji Rady Miejskiej

  • 22.10.2012, 10:03 (aktualizacja 17.12.2015, 11:11)
  • Wojciech Golubski
31 Sesji Rady Miejskiej
Porządek XXXII Sesji Rady Miejskiej w Słubicach zwołanej na dzień 25 października 2012 r., godz.12:00

Porządek XXXI Sesji
Rady Miejskiej w Słubicach
zwołanej na dzień 25 października 2012 r., godz.12:00
w Urzędzie Miejskim w Słubicach, ul. Akademicka 1
sala konferencyjna, I piętro, pokój  nr 104.

1. Sprawy regulaminowe:

- otwarcie sesji i powitanie gości,
- ustalenie treści protokołów ostatnich sesji,
- ustalenie porządku obrad.

2. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok 2012 - DRUK nr 315:

- omówienie tematu,
- opinia komisji rozwoju gospodarczego,
- opinia komisji sfery socjalnej,
- dyskusja plenarna,
- głosowanie w sprawie podjęcia uchwały

3. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2012 - 2026 – DRUK nr 316:

- omówienie tematu,
- opinia komisji rozwoju gospodarczego,
- opinia komisji sfery socjalnej,
- dyskusja plenarna, 
- głosowanie w sprawie podjęcia uchwały.

4. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres do 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy – DRUK nr 317:
- omówienie tematu,
- opinia komisji rozwoju gospodarczego,
- dyskusja plenarna, 
- głosowanie w sprawie podjęcia uchwały.

5. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie o zmianie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie nieruchomości na okres do 10 lat i odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy –DRUK nr 318:

- omówienie tematu,
- opinia komisji rozwoju gospodarczego,
- dyskusja plenarna, 
- głosowanie w sprawie podjęcia uchwały.

6. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie służebności przesyłu- DRUK nr 319:

- omówienie tematu,
- opinia komisji rozwoju gospodarczego,
- dyskusja plenarna, 
- głosowanie w sprawie podjęcia uchwały.

7. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie o uchyleniu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Słubice w miejscowości Nowe Biskupice- DRUK nr 320:

- omówienie tematu,
- opinia komisji rozwoju gospodarczego,
- dyskusja plenarna, 
- głosowanie w sprawie podjęcia uchwały.

8. Informacja Wojewody Lubuskiego w sprawie oświadczeń majątkowych burmistrza i przewodniczącego rady miejskiej za rok 2011 -  DRUK nr 321.

9. Informacja o analizie oświadczeń majątkowych zastępcy burmistrza, sekretarza gminy, skarbnika gminy, pracowników wydających decyzje administracyjne, kierowników jednostek organizacyjnych gminy i członków organów zarządzających gminnymi osobami prawnymi złożonych w okresie od 27.09.2011 r. do 30.09.2012 r. – DRUK nr 322.

10. Informacja Naczelnika Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp. o analizie oświadczenia majątkowego -  DRUK nr 323.

11. Informacja o podmiotach, w których wykonywana będzie w 2013 r. kara ograniczenia wolności oraz praca społecznie użyteczna – DRUK nr 324.

12. Międzysesyjne sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym z wykonania uchwał Rady Miejskiej

13. Interpelacje.

14. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

15. Wolne wnioski radnych.

16. Bieżące sprawy Rady Miejskiej.

17. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

18. Zamknięcie XXXII sesji Rady Miejskiej.

Materiały związane z XXXII Sesja Rady miejskiej do pobrania tutaj 

 

Wojciech Golubski

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe