Porządek 27 Sesji

 • 21.06.2012, 15:49
 • Agnieszka Michałek
Porządek 27 Sesji
Porządek XXVII Sesji Rady Miejskiej w Słubicach zwołanej na dzień 28 czerwca 2012 r., godz.12:00 w świetlicy wiejskiej w Drzecinie.
 1. Sprawy regulaminowe:

- otwarcie sesji i powitanie gości,

- ustalenie treści protokołów ostatnich sesji,

- ustalenie porządku obrad.

 

 1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie uchylenia uchwały nr XVI/123/07 z dnia 27 grudnia 2007 r. – DRUK nr 270;

- omówienie tematu,

- opinia komisji rozwoju gospodarczego,

- opinia komisji sfery socjalnej,

- dyskusja plenarna,

- głosowanie w sprawie podjęcia uchwały.

 

 1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Słubice wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy za rok 2011 – DRUK nr 271;

- omówienie tematu,

- opinia komisji rozwoju gospodarczego,

- opinia komisji sfery socjalnej,

- dyskusja plenarna,

- głosowanie w sprawie podjęcia uchwały.

 

 1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Słubic za rok 2011 – Druk nr 272:

- omówienie tematu,

- opinia komisji rozwoju gospodarczego,

- opinia komisji sfery socjalnej,

- dyskusja plenarna,

- głosowanie w sprawie podjęcia uchwały.

 

 1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na rok 2012 - DRUK nr 273;:

- omówienie tematu,

- opinia komisji rozwoju gospodarczego,

- opinia komisji sfery socjalnej,

- dyskusja plenarna,

- głosowanie w sprawie podjęcia uchwały

 

 1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Słubice na lata 2012 - 2026 – DRUK nr 274:

- omówienie tematu,

- opinia komisji rozwoju gospodarczego,

- opinia komisji sfery socjalnej,

- dyskusja plenarna,

- głosowanie w sprawie podjęcia uchwały.

 

 1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie określenia stawek opłaty targowej w Gminie Słubice, zasad jej poboru oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso – DRUK nr 275:

- omówienie tematu,

- opinia komisji rozwoju gospodarczego,

- dyskusja plenarna,

- głosowanie w sprawie podjęcia uchwały.

 

 1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych – DRUK nr 276:

- omówienie tematu,

- opinia komisji rozwoju gospodarczego,

- dyskusja plenarna,

- głosowanie w sprawie podjęcia uchwały.

 

 1. Projekt uchwały RM w Słubicach o w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody z drzewa uznanego za pomnik przyrody – DRUK nr 277:

- omówienie tematu,

- opinia komisji rozwoju gospodarczego,

- opinia komisji sfery socjalnej,

- dyskusja plenarna,

- głosowanie w sprawie podjęcia uchwały.

 

 1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie umowy najmu oraz odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu jej zawarcia - DRUK nr 278:

- omówienie tematu,

- opinia komisji rozwoju gospodarczego,

- dyskusja plenarna,

- głosowanie w sprawie podjęcia uchwały.

 

 1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od żądania zwrotu bonifikaty udzielonej w związku ze sprzedażą lokalu mieszkalnego położonego w Słubicach przy ul. Kopernika 71/8 – DRUK nr 279;

- omówienie tematu,

- opinia komisji rozwoju gospodarczego,

- dyskusja plenarna,

- głosowanie w sprawie podjęcia uchwały.

 

 1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany do zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Słubice wraz z obszarem funkcjonalnym Świecko – DRUK nr 280;

- omówienie tematu,

- opinia komisji rozwoju gospodarczego,

- dyskusja plenarna,

- głosowanie w sprawie podjęcia uchwały

 

 

 1. Projekt uchwały RM w Słubicach o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Słubice wraz z obszarem funkcjonalnym Świecko oraz do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego centrum miasta Słubice – DRUK nr 281;

- omówienie tematu,

- opinia komisji rozwoju gospodarczego,

- dyskusja plenarna,

- głosowanie w sprawie podjęcia uchwały

 

 1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie skargi dot. zastrzeżeń do Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach, przekazanej przez Ministerstwo Zdrowia- Druk nr 282;

- omówienie tematu,

- opinia komisji rewizyjnej,

- dyskusja plenarna,

- głosowanie w sprawie podjęcia uchwały

 

 1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie skargi Komisji Zakładowej NSZZ Solidarność Pekaes S.A w Słubicach na bezczynność Burmistrza Słubic– DRUK nr 283:

- omówienie tematu,

- opinia komisji rewizyjnej,

- dyskusja plenarna,

- głosowanie w sprawie podjęcia uchwały.

 

 1. Zagospodarowanie przestrzenne w Gminie Słubice – stan aktualny i rozwój - DRUK nr 284;

 

 1. Międzysesyjne sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym z wykonania uchwał Rady Miejskiej.

 

 1. Działalność oraz problemy rad sołeckich w Gminie.

a) prezentacja inwestycji na terenie wiejskim od roku 2006 –

Urząd Miejski w Słubicach,

b) problemy terenów wiejskich Gminy – wiceprzewodniczący RM

Mariusz Olejniczak,

c) prezentacja sołectw – sołtysi,

d) wystąpienie zaproszonych gości,

e) dyskusja.

 

 1. Interpelacje.

 

 1. Odpowiedzi na interpelacje zgłoszone na poprzedniej sesji.

 

 1. Wolne wnioski radnych.

 

 1. Bieżące sprawy Rady Miejskiej.

 

 1. Informacja Przewodniczącego o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.

 

 1. Zamknięcie XXVII sesji Rady Miejskiej.

 

Agnieszka Michałek

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe