Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej

  • 26.04.2012, 15:19
  • Katarzyna Naduk
media-videoads-wtorek-346konf_swiecko_1
loadingŁaduję odtwarzacz...
W związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 Minister Spraw Wewnętrznych w dniach 4 czerwca – 1 lipca 2012 r. tymczasowo przywróci kontrolę graniczną na granicy wewnętrznej Schengen.

W związku z organizacją Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej EURO 2012 Minister Spraw Wewnętrznych w dniach 4 czerwca – 1 lipca 2012 r. tymczasowo przywróci kontrolę graniczną na granicy wewnętrznej Schengen (odcinek granicy z Republiką Federalną Niemiec, Republiką Czeską, Republiką Słowacką i Republiką Litewską). Jest to jeden z elementów systemu bezpieczeństwa, którego celem jest zagwarantowanie niezakłóconego przebiegu turnieju.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych regulującym zasady przekraczania granicy w momencie przywrócenia kontroli granicznej, granicę lądową będzie można przekraczać w wyznaczonych miejscach. Na lotniskach kontroli granicznej mogą zostać poddani podróżni z wytypowanych lotów Schengen, a w portach morskich – uczestnicy wybranych rejsów promowych.

Działania te będą prowadzone w określonych dniach i godzinach, w wybranych miejscach na szlakach komunikacyjnych przecinających granicę państwową. Kontrola będzie miała charakter mobilny, przy użyciu schengenbusów – samochodów wyposażonych w sprzęt umożliwiający szybkie i dokładne sprawdzenie dokumentów osób i pojazdów. Działania kontrolne prowadzone będą wyrywkowo, wobec wytypowanych pojazdów i osób, w sposób nieuciążliwy dla podróżnych, gwarantujący niezakłócony i płynny ruch.

Podróżni korzystający ze wspólnotowego prawa do swobodnego przemieszczania się muszą mieć przy sobie dokumenty potwierdzające tożsamość i obywatelstwo (dowód osobisty lub paszport). Obywatele państw trzecich są zobowiązani do posiadania dokumentów potwierdzających tożsamość i uprawniających do przekraczania granicy oraz potwierdzających prawo pobytu na terytorium strefy Schengen. W przypadku ustalenia osób, które mogą stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa lub porządku publicznego, zostaną wydane decyzje o odmowie wjazdu na terytorium RP. Aby przywrócenie kontroli granicznej na granicy wewnętrznej było jak najmniej uciążliwe dla podróżnych, Straż Graniczna na czas jej trwania, wzmocni współpracę z innymi służbami krajowymi (Policją, Służbą Celną, ITD, Żandarmerią Wojskową itp.) oraz ze służbami granicznymi innych państw, których funkcjonariusze również uczestniczyć będą w działaniach kontrolnych. Kontrole będą prowadzone wobec wytypowanych osób na podstawie analizy ryzyka oraz informacji przekazywanych przez służby innych państw.

Tymczasowe przywrócenie kontroli granicznej możliwe jest na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 562/2006 z dnia 15.03.2006 r ustanawiającego wspólnotowy kodeks zasad regulujących przepływ osób przez granice wewnętrzne strefy Schengen (kodeks graniczny Schengen). Wobec poważnego zagrożenia porządku publicznego lub bezpieczeństwa wewnętrznego kraj członkowski po uprzednim powiadomieniu pozostałych Państw Członkowskich i Komisji Europejskiej może przywrócić kontrolę graniczną na części lub na całym odcinku granicy wewnętrznej na czas ograniczony, nie dłuższy niż 30 dni lub na przewidywany okres trwania poważnego zagrożenia. Kontrola graniczna może być też przywrócona w portach morskich i na lotniskach.
źródło: www.nadodrzanski.strazgraniczna.pl
Katarzyna Naduk

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe