XVII Sesja Rady Miejskiej w Słubicach

  • 08.03.2016, 15:27 (aktualizacja 09.03.2016, 11:59)
  • Marta Szymańska-Ptak
738d_sesja1cz.mp4
loadingŁaduję odtwarzacz...
Zapraszamy Państwa na relację z Sesji rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 luty.

cz.2

loadingŁaduję odtwarzacz...

 

cz.3 

loadingŁaduję odtwarzacz...

 

 

 

Tematy podjęte podczas posiedzenia radnych:

1.Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej w Słubicach oraz przyjęcia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Słubicach na rok 2016  

2. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie ustalenia zasad otrzymywania diet dla sołtysów Gminy Słubice 

3.  Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie przekazania przez Gminę Słubice środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej Policji w Gorzowie Wlkp. z przeznaczeniem na nagrody za osiągnięcia w służbie oraz na rekompensatę pieniężną za czas służby ponadnormatywnej dla policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Słubicach  

4. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany Regulaminu w sprawie zasad i trybu przyznawania nagród i wyróżnień oraz ich wysokości w dziedzinie sportu, nagród i ich wysokości w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, w tym zadawania tytułów „Mecenasa Sportu Słubic” i „Mecenasa Kultury Słubic” stanowiącego załącznik do uchwały Nr XXX/304/05 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 31 maja 2005 r. w sprawie uchwalenia regulaminu w sprawie przyznawania nagród i wyróżnień w dziedzinie sportu oraz twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury    

5. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały Nr XLVI/461/10 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 25 marca 2010 r. w 

sprawie uchwalenia regulaminu nadawania Honorowych Wyróżnień Gminy Słubice  .

6. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany opisu stałych okręgów wyborczych utworzonych na terenie gminy Słubice

7. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie ustalenia dodatkowych kryteriów branych pod uwagę na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice

8. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie ustalenia kryteriów rekrutacji do pierwszych klas szkół podstawowych i gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice 

9. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie pobierane przez szkoły wyższe i zakłady kształcenia nauczycieli na rok 2016

10.  Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie określenia warunków i zasad  korzystania z przystanków komunikacyjnych w transporcie drogowym, których właścicielem jest Gmina Słubice 

11.  Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie korzystania przez operatorów i przewoźników komunikacyjnych lub dworców, których właścicielem jest   Gmina Słubice  

12.  Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie przyjęcia „Programu opieki  nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności dla Gminy Słubice na rok 2016” 

13. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Słubice do roku 2020” 

14. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania   

przestrzennego wsi Kunice obejmującego działkę o nr ewid. 457 oraz część działki o nr ewid. 157 .  

15. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości gminne 

16. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy, na okres 10 lat oraz odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy. 

17. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie   kolejnej umowy najmu 

18. Sprawozdanie z działalności Żłobka Samorządowego i Przedszkoli.             

19.  Międzysesyjne sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym  z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Słubicach.

Marta Szymańska-Ptak

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe