LII SESJA RADY MIEJSKIEJ W SŁUBICACH

 • 01.06.2018, 13:55 (aktualizacja 01.06.2018, 14:07)
 • Kaja Regińczuk
968c_52sesja1ok.mp4
loadingŁaduję odtwarzacz...
Zapraszamy Państwa na LII Sesję Rady Miejskiej w Słubicach

 

CZ. 2

loadingŁaduję odtwarzacz...

 1. Projekt uchwały RM w Słubicach o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Słubice w latach 2016-2022 –DRUK nr 436.

 

 1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Słubice –DRUK nr 437.

 

 1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Słubice - DRUK nr 438.

 

 1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu - DRUK nr 439.

 

 1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Słubice –DRUK nr 440.

 

 1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie zmiany uchwały Nr XLV/355/2017 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Słubice –DRUK nr 441.

 

 1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie ustalenia dla terenu gminy Słubice maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie gminy Słubice oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych –DRUK nr 442.

 

 1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie porozumienia partnerskiego w ramach programu Współpracy INTERREG BB-PL 2014- 2020 na realizację projektu Wieża Kleista i Dom Bolfrasa (etap II) / Kleistturm und Bolfrashaus (Etappe 2) –DRUK nr 443.

 

 1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu –DRUK nr 444.

 

 1. Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie nadania nazwy placowi –DRUK nr 445.

 

 1. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Słubice na 2017 rok.

 

 1. Sprawozdanie z działalności Zakładu Administracji Mieniem Komunalnym w Słubicach w roku 2017.

 

 1. Sprawozdanie za rok 2017 Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Słubicach.

 

 1. Sprawozdanie z pracy Zespołu Administracji Oświaty w Słubicach rok 2017.

 

 1. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Słubicach za 2017 rok.

 

 1. Ocena zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla Gminy Słubice.

 

 1. Międzysesyjne sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym
  z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Słubicach.

 

 1. Interpelacje radnych.

 

 1. Wolne wnioski radnych.

 

 1. Bieżące sprawy Rady Miejskiej w Słubicach.

 

 1. Zamknięcie LII Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.

 

 

 

Kaja Regińczuk

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe