X Sesja Rady Miejskiej w Słubicach

  • 05.06.2019, 08:21 (aktualizacja 05.06.2019, 10:11)
  • Kaja Regińczuk
x_sesja_gmina.mp4
loadingŁaduję odtwarzacz...
Zapraszamy Państwa na X Sesję Rady Miejskiej w Słubicach.

Porządek X Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.

1.    Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum

2.    Uroczyste wręczenie stypendiów sportowych, nagród pieniężnych i wyróżnień. 

3.    Informacja przewodniczącego o działaniach rady w okresie międzysesyjnym i protokół z poprzedniej sesji.  

4.    Sprawozdanie z działalności Burmistrza Słubic, w tym  z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Słubicach.

5.    Projekt uchwały RM w Słubicach w sprawie:

a)    ¬zmiany uchwały Nr LV/431/2018 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 30 sierpnia 2018 r. w sprawie wyboru organizacyjno-prawnej formy prowadzenia usług w zakresie komunikacji miejskiej w granicach administracyjnych gminy Słubice.
b)     zmiany uchwały Nr XXVII/209/25012 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie określenia stawek opłaty targowej w Gminie Słubice, zasad jej poboru oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso.
c)     zmiany uchwały Nr V/45/2015 Rady Miejskiej w Słubicach z dnia 23 kwietnia 2015 r. w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.
d)     nadania nazwy „Osiedle Grafitowe” dla terenu zlokalizowanego w miejscowości Kunowice-obręb 8,gm.Słubice.
e)     wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów dzierżawy na nieruchomości gminne.
f)     przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego osiedla „Zielone Wzgórza” w Słubicach.
g)    o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia Wieloletniego Programu Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem Gminy Słubice w latach 2016-2022.
h)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu i odstąpienia od przetargowego trybu ich zawarcia.
i)    wyrażenia zgody na zawarcie kolejnych umów najmu.


6.    Informacja SOSiR Słubie na temat podjętych działań w zakresie sportu i rekreacji w roku 2018 i plany na kolejne lata.

7.    Informacja przewodniczącego o złożonych interpelacjach i zapytaniach. 

8.    Wolne wnioski i informacje.

9.    Bieżące sprawy Rady Miejskiej w Słubicach. 

10.    Zamknięcie X Sesji Rady Miejskiej w Słubicach.

Kaja Regińczuk

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (1)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Nadwyżka budżetowa
Nadwyżka budżetowa 07.06.2019, 12:38
Wybudowanie ścieżki rowerowej to dobry pomysł, tylko dlaczego państwo radni nie korzystacie przy inwestycjach ze środków unijnych. Wszystkie inwestycje wykonywane są z "naszych podatków", a przy tak dużej nadwyżce budżetowej, ponad 10 mln zł i zysku gminy przekraczającym 17mln zł, należałoby się zastanowić nad np. budową dawno obiecanego basenu przy stadionie. Na wszystkie projekty można pozyskać pieniądze z UE. Bierzcie przykład z powiatu, który mimo trudności finansowych inwestuje, wykorzystując fundusze unijne. Czas najwyższy zacząć rozwijać to miasto, a nie tylko płacić za faktury. Gmina to nie bank, który musi osiągać zyski, gmina musi też zaspokajać inne, nie tylko materialne potrzeby mieszkańców. Czas wykorzystać zgromadzone przez ostatnie lata nadwyżki budżetowe. A tak właściwie ile tego się nazbierało?

Pozostałe