Aktualne informacje dla rodziców przedszkolaków i maluchów ze żłobka

 • 30.03.2021, 13:21 (aktualizacja 30.03.2021, 13:37)
 • Waldemar Uberna
Aktualne informacje dla rodziców przedszkolaków i maluchów ze żłobka
Gmina Słubice opublikowała informacje dotyczące ograniczonego funkcjonowania przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej oraz innej formy wychowania przedszkolnego i żłobka.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Nauki z dnia 26 marca 2021r.   w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem COVID-19 oraz Rozporządzeniem Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 26 marca 2021r.  w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania form opieki nad dziećmi  w wieku do lat 3  zajęcia  w przedszkolu, oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej lub innej formie wychowania   przedszkolnego oraz żłobku w okresie od 27 marca 2021r. do 11 kwietnia 2021r.  zostały częściowo ograniczone.

       Do opieki w jednostce uprawnione są:

1) dzieci posiadające orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,

2) dzieci rodziców, którzy:

 1. są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 2. realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 3. realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem  i zwalczaniem COVID-19,
 4. pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 5. wykonują działania ratownicze,
 6. są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu  6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2020r. poz.1876 i 2369),
 7. są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
 8. są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
 9. są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 10. są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,
 11. są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. – Prawo oświatowe i realizują zadania na terenie tych          

         Pozostałe dzieci  w wieku przedszkolnym objęte są nauczaniem z wykorzystaniem metod  i technik kształcenia na odległość (np. e-mail, strona internetowa jednostki, zamknięte grupy  w komunikatorach internetowych, Librus).

         Przypominamy, że Rodzic uprawnionego do opieki dziecka na e-mail dyrektora jednostki składa wniosek  zawierający: imię i nazwisko dziecka, informację o miejscu aktualnego trudnienia                      rodziców i wykonywaniu pracy w obecnej chwili, a także klauzulę o następującej treści: „Jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” oraz datę i czytelny podpis.

Zgłaszając konieczność zapewnienia opieki dziecku, prosimy mieć na uwadze reżim sanitarny zastosowany w placówce wg wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia.Szczegółowych informacji udzielają dyrektorzy jednostek.

Waldemar Uberna

Podziel się:

Oceń:


Komentarze (0)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.


Pozostałe